Trenutno pregledavate Osposobljavanje za vatrogasnog dočasnika

Osposobljavanje za vatrogasnog dočasnika

U organizaciji Vatrogasne zajednice Grada Zagreba održano je osposobljavanje za vatrogasnog dočasnika u prostoru DVD-a Hrašće i prostoru JVP u Dubravi.
Nakon teorijskog i praktičkog dijela osposobljavanja, četiri naše članice i jedan član DVD-a uspješno su položili ispit:
1. Ana Cerovski,
2. Mateja Petravić,
3. Ana Pučko,
4. Kristina Tkalec,
5. Mladen Hudić.