Trenutno pregledavate Osposobljavanje za rad pri tehničkim intervencijama.

Osposobljavanje za rad pri tehničkim intervencijama.

U organizaciji VZGZ-a provedeno je osposobljavanje polaznika za rad pri tehničkim intervencijama. 

Ispit su uspješno položili članovi našeg Društva: Stjepan Cerovski, Ivan Mestrović i Jurica Radenić.