Trenutno pregledavate Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

Planom osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova za 2016. godinu u organizaciji VZGZ-a uputili smo na osposobljavanje za zvanje vatrogasca te za voditelje vatrogasne mladeži 10 naših članova.

Josip Džidić, Josip Ivšan, Hrvoje Kolarić, Dario Radenić, Nikola Trputec, Luka Đurak, Denis Cerjan i Marica Grebenić na osposobljavanju su za zvanje vatrogasca, a Matea Meštrović i Valentina Petravić za voditelje vatrogasne mladeži.