Trenutno pregledavate Nova oprema Društva

Nova oprema Društva

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za nabavu nove vatrogasne opreme.
Zalaganjem zapovjedništva DVD-a, pripremljena je opsežna dokumentacija za nabavu nove vatrogasne opreme preko raspisanog natječaja.

Nakon provedenog natječaja naše Društvo dobilo je novu vatrogasnu opremu.

Nova oprema pridonijet će i nadomještanju dijela opreme, budući je veliki dio vatrogasne opreme uništen na sanaciji šteta nastalih u zagrebačkom potresu 22.03.2020.Prilikom sanacija, i tokom 2020. godine, naši operativni članovi su odradili 147 intervencija.

Nova vatrogasna oprema će još više unaprijediti spremnost i sigurnost naših operativnih članova.

Zahvaljujemo se svim dionicima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta.