Trenutno pregledavate Radna skupština DVD-a

Radna skupština DVD-a

U nedjelju, 19. prosinca, uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera, održana je Radna skupština DVD-a.

Članovi upravnih tijela bili su nazočni na radnom dijelu, a drugi članovi dali su svoje punomoći.

Usvojen je Plan rada i Financijski plan za 2022. godinu.