DVD Dragonožec

Dobrovoljno vatrogasno društvo

VFC Dragonozec

Voluntary firefighting company of Dragonozec

Osposobljavanje

…osposobljavanje, usavršavanje, održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva…

…jedan od ciljeva Društva – Statut Društva

Vježbe

Vježba

Intervencije

… gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom; pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama; obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama…

… djelatnosti Društva – iz Statuta Društva

Intervencija

O radu članova našeg Društva

Ove stranice jedan su od načina osiguranja javnosti  djelovanja Društva, kako to predviđa Statut Društva

Naša djelatnost obuhvaća i...

  • Rad s mladima
  • Organizaciju natjecanja
  • Sudjelovanje na natjecanjima
  • Humanitarni rad
  • Redovno održavanje vozila, opreme i prostorija Društva

Vatru gasi, brata spasi, to je našeg Društva zov, kad se požar nam doglasi, eto nas na plamni krov.      Gjuro Stjepan Deželić, 1898.

Članstvo Društva - struktura po zvanjima

Dočasnik 1. klase - 8

Dočasnik - 3

Vatrogasac 1. klase - 74

Vatrogasac - 34

Članovi bez zvanja - 107

Viši vtr. časnik 1. kl. - 1

Časnik 1. klase - 4

Časnik - 1

Vatrogasna mladež - 89

Vatrogasni sudac - 4

Pogledajte naše fotografije